Uutiset

C-vitamiini yhteydessä vahvempiin luihin

C-vitamiinin vaikutuksia syöpään ja sydän- ja verisuonitauteihin on tutkittu paljon, mutta C-vitamiinin vaikutuksista luustoon on vähemmän tietoa. Amerikkalaisessa Framingham-tutkimuksessa selvitettiin eri C-vitamiinin saantitasojen vaikutusta osteoporoosiin 17 vuoden seurannassa. Tutkimuksessa havaittiin, että runsaasti C-vitamiinia saaneilla oli vähemmän lonkka- ja nikamanmurtumia kuin henkilöillä, jotka saivat vähiten C-vitamiinia.
Uutiset

Suuriannoksinen L-arginiini ja tupakka

L-arginiinin on havaittu parantavan endoteelin toimintaa ja valtimoiden kykyä laajentua. Ateenalainen tutkijaryhmä selvitti tutkimuksessaan suuriannoksisen l-arginiinin vaikutuksia endoteeliin ja valtimoiden laajentumiseen tupakoitsijoilla. Tutkimuksessa havaittiin, että suuri annos l-arginiinia esti tupakoinnin aiheuttaman valtimoiden jäykistymisen ja paransi valtimoiden laajentumiskykyä. Koska arginiinin pidempiaikaisesti käytöstä epäillään tulevan haittavaikutuksia, ei arginiinia ainakaan nykyisen tutkimusten perusteella …
Uutiset

Lihaa kohtuudella

Amerikkalainen tutkijaryhmä seurasi lihan kulutuksen merkitystä syöpä- ja sydänkuolemien esiintyvyydessä. Paljon lihaa käyttävät kokivat yli 30 % enemmän kuolemia kuin vain vähän lihaa käyttävät. Myös sydänsairauksia ilmaantui enemmän runsaasti lihaa käyttävillä.