Goji, Maca ja Spirulina – onko niitä tutkittu?

Goji-marjat, Maca ja Spiruliina ovat luonnontuotteita, joita on käytetty lääkinnällisesti eri kulttuureissa. Virallinen koululääketiede ei niitä tunnusta hoitomuotoina. Koska näistä valmisteista puhutaan paljon ja jotkut pitävät niitä ihmehoitoina päätin tehdä pienen kirjallisuushaun PubMed -palvelussa.

Goji -marja: Kiinalainen ravinnerikas marja, joka vaikuttaa kuivattuna punaiselta rusinalta (eng. myös wolfberry).Kts. Wikipedia

Maca: Nauriilta näyttävä juures, jota on käytetty ravintona ja lääkinnällisesti Etelä-Amerikassa, esim. Inka-intiaanien sanotaan käyttäneen sitä. Saatavana usein jauheena tai kapselina. Kts. Wikipedia

Spirulina: Spirulina on merilevätuote, usein puristeena, kapselina tai jauheena. Kts. Wikipedia

Halusin löytää englanninkielisiä kliinisiä tutkimuksia, jotka oli tehty ihmisillä, joiden otsakkeissa oli mainittu joko “Goji (tai Lycium Barbarum), Spirulina tai Maca”*.

Goji-marja

Goji-marjoista löytyi kaksi kliinistä tutkimusta. Kun kokeilin muuttaa Goji berry’n erääseen latinan kieliseen muotoon Lycium Barbarum, löytyi edellisten lisäksi kolme tutkimusta, joissa oli tutkittu lähinnä Goji-marjan vaikutusta ksantiinin imeytymiseen.

Ensimmäisessä, varsinaisessa Goji-,  kuukauden kestäneessä tutkimuksessa (n=50) havaittiin antioksidanttikapasiteetissa paranemista päivittäisen Goji- marjan käytön jälkeen (Amagase et al. 2009)

Toinen tutkimuksista oli saman tutkijaryhmän 16 henkilön tutkimus, jossa havaittiin pieniä edullisia muutoksia mielialaan, unenlaatuun ja stressiin vain kaksi viikkoa kestäneessä tutkimuksessa (Amagase et al 2008). Goji-marjoista löytyi muulla haulla tapausselostuksia, joiden mukaan ne saattavat lisätä verenvuototaipumusta.  Siten ne eivät oikein sovi varfariini-verenohennuslääkkeen kanssa yhtä aikaa käytettäväksi.

Maca

Maca -hakusanalla löytyi yhteensä 22 viitettä, joista vain viisi osoittautui varsinaisiksi Maca -tutkimuksiksi. Neljä viidestä tutkimusta käsittelivät Macan vaikutusta seksuaalisuuteen halukkuuteen. Näissä lyhyehköissä kokeissa Macalla näytti olevan seksuaalista halukkuutta lisäävä vaikutus (esim. Zenico et al 2009). Yksi tutkimus käsitteli Macan turvallisuutta ja siinä havaittiin Macan nostavan diastolista verenpainetta sekä maksan toimintaa kuvaavaa AST-arvoa (osoittaa maksan rasittumista Maca-hoidolla) (Velontova et al 2008).

Spirulina

Spirulinasta tehty kirjallisuuskatsaus tuotti vastauksena yhteensä 19 tutkimusta. Spiruliinaa oli kokeiltu kuitenkin varsinaisena hoitona 15 tutkimuksessa, ja yksi hakutuloksista osoittautui kuitenkin rottakokeeksi. Kaikki (14 kpl) tutkimukset olivat pieniä (alle 100 potilasta), ja kestoltaan tyypillisesti alle 4 kuukautta. Spirulinaa oli kokeiltu allergisessa nuhassa, veren kolesterolimittareiden alentajana ja väsymyksen sekä mielialan hoidossa. Tutkimuksissa voitiin havaita pieni LDL-kolesterolin alentuminen. Allergisen nuhan oireet olivat helpottuneet jossain määrin. Väsymyksen osalta joissakin tutkimuksissa hyötyjä havaittiin, toisissa ei. Lyhytaikaisessa käytössä haittoja ei havaittu.

Yhteenveto

Yksikään yllä mainituista tutkimuksista ei oltu julkaistu ns. arvostetuissa lääketieteellisissä lehdissä, joilla on korkea impact factor. Voidaan siten todeta, että Goji- marjoista, Macasta ja Spirulinasta löytyy pienehköjä ihmisillä tehtyjä tieteellisiä tutkimuksia, mutta näyttö on vielä varsin puutteellinen. Vertailun vuoksi: esim. D-vitamiinista on samoilla PubMed -rajauksilla löydettävissä 2339 tutkimusta! Turvallisuudesta pitkäaikaiskäytössä ei juuri ole kunnollisia tutkimukseen perustuvia todisteita. Luonnonkansat ovat toki käyttäneet valmisteita tuhansia vuosia.

Toivottavasti näitä kaikkia valmisteita tutkitaan enemmän, jotta saataisiin selville niiden todellinen potentiaali. Tällöin voisimme olla varmempia sekä niiden hyödyistä että haitoista.

* Käytin PubMed rajoittimia: Humans, Clinical Trial or Randomized Controlled Trial, English text