Onko dieetti parempi toista?

Tausta

Painonpudotus eri menetelmin puhuttaa jatkuvasti. Uskomukset ovat vahvoja, mutta oikein vankkaa tutkimusnäyttöä dieettien eri tehosta painon pudotukseen on vähänlaisesti. Lyhytaikaisesta painonpudotuksesta ei sinänsä ole paljon terveyshyötyjä, mutta rantakuntoon se saattaa auttaa.

Tutkimusasetelma

Amerikkalaiset tutkijat ovat julkaisseet tutkimuksen, jossa vertailtiin neljän erilaisen dieetin vaikutusta painonpudotuksen nopeuteen ja pysyvyyteen. Seuranta-aika oli 2 vuotta ja tutkimuksessa oli potilaita 811. Neljä ruokavaliota erosivat toisistaan ravinnon rasvojen, proteiinin ja hiilihydraattien määrän suhteen. Tarkoitus oli verrata ensijaisesti runsaasti ja vähän hiilihydraatteja, runsaasti ja vähän rasvaa, sekä runsaasti proteiinia ja vähän proteiinia sisältävien ruokavalioiden vaikutuksia toisiinsa. Runsaasti rasvaa ja vähän hiilihydraatteja sisältävän ruokavalionhan teki tunnetuksi Robert Atkins jo 1970 -luvulla, ja nyttemmin se on lisännyt uudestaan suosiotaan.

Tulokset

Laihduttajien oli määrä noudattaa annettuja ruokavalioita kahden vuoden ajan. Kävi kuitenkin niin, että tutkimusryhmien välille ei syntynyt niin suuria eroja energiaravintoaineiden saannissa kuin oli alunperin tarkoitus. Ruokavaliot poikkesivat siis tutkimuksen lopussa vähemmän toisistaan kuin oli tarkoitus.

Koehenkilöt laihtuivat kaikissa ryhmissä n. 6 kg ja menettivät vyötäröltään n. 6 cm puolessa vuodessa, kun energian saantia rajoitettiin n. 750 kcal/pv. Vuoden kuluttua paino alkoi kaikissa ryhmissä nousta uudestaan. Tutkimuksen lopussa kahden vuoden kohdalla, keskimääräinen painonpudotus lähtötilanteeseen verrattuna oli 3-4 kg.

Tyytyväisyydessä ruuan makuun, kylläisyydessä tai näläntunteessa ei ollut eroja ryhmien välillä. Kaikki ruokavaliot kohensivat veren rasva-arvoprofiilia. Kaikkinensa ruokavaliot olivat siis yhtä hyviä.

Pohdinta

Tutkimuksen yhteydessä on arvokas pääkirjoitus, joka toteaa, että tarvitsemme paremminkin muutoksen paradigmassa kuin uusia dieettejä tai niihin perustuvia tutkimuksia. Tällä viitataan ranskalaiseen yhden kylän ja muiden samanlaisten kylien vertailututkimukseen, jossa havaittiin kokonaisvaltaisella terveyspoliittisilla päätöksillä olevan suuri merkitys. Tällä tarkoitettiin koko yhteisön valistusta, ympäristön muovaamista liikuntaan kannustavaksi ja päättäjien sekä avainhenkilöiden kouluttamista. Kylässä lihavien lapsien osuus väheni reilusti kun ympäröivillä paikkakunnilla se nousi tuntuvasti. Tämä Epode nimellä kulkeva hanke leviää nyt laajemminkin Euroopassa.

Tässä tulee eittämättä mieleen Pohjois-Karjala projekti ja muu suomalainen terveyspoliittinen työ. Niiden avulla suomalainen sydänkuolleisuus on vähentynyt aivan oleellisesti, nyt tarvittaisiin samanlaisia ponnistuksia lihavuuden rajoittamiseksi. Kaikki mahdollinen on tehtävä terveellisempien valintojen kannustamiseksi koko Suomen tasolla.

Sacks F et al . Comparison of weight-loss diets with different compositions of fat, protein, and carbohydrates. New Eng J Med 2009;360(9):859-73