Tumma suklaa on hyvästä

Tausta

Entuudestaan tiedetään, että lyhytkestoisissa kokeissa tumma suklaa alentaa verenpainetta.

Tutkimusasetelma

Tutkimuksessa haluttiin tutkia tumman suklaan verenpainevaikutuksen lisäksi insuliiniherkkyyttä, endoteelin toimintaa ja  sydän- ja verisuonitautiriskiä.  Tutkimus kesti 15 vrk. Potilaat, n=19, satunnaistettiin valkealle tai tummalle suklaalle. Kaikilla potilailla oli diabeteksen esiaste. Potilaat saivat 100 g tummaa tai vaaleaa suklaata päivässä (n. 500 kcal /pv) 15 vrk:n ajan ja sen jälkeen heidät vaihdettiin toiseen suklaaryhmään pienen wash out periodin jälkeen.

Tulokset

Sekä systolinen että diastolinen vuorokauden keskiverenpaine aleni n. 4 mmHg tummalla mutta ei vaalealla suklaalla. Insuliiniherkkyys ja beeta-solujen toiminta parani tumman suklaaan jaksolla myös, mutta ei vaalean. Tutkijat päättelevät, että vähemmän kaloreja sisältävillä tummaa kaakaota sisältävillä tuotteilla (vanhan ajan kaakao) voitaisiin ehkä vähentää sydän- ja verisuonitautiriskiä.

Pohdinta

Tämän tutkimuksen perusteella ei kannata vielä riemastua kokeen pienuuden vuoksi. Toisaalta tulokset ovat hyvin samansuuntaisia kuin aiemmat tutkimustulokset tummalla suklaalla. Vaihda tumma suklaa leivonnassa käytettävään tummaan kaakaoon, näin vältyt suklaan rasvalta!

Grassi et al. Blood pressure is reduced and insulin sensitivity increased in glucose-intolerant, hypertensive subjects after 15 days of consuming high-polyphenol dark chocolate. J Nutr 2008;138(9):1671-1676.