Ruokapäiväkirjanpidolla lisää potkua laihduttamiseen

Tausta

Ruokapäiväkirjanpidon on käytännön potilastyössä havaittu helpottavan syömisen hallintaa ja syödyn ruoan määrää.

Tutkimusasetelma

Amerikkalaisessa tutkimuksessa selvitettiin ruokapäiväkirjanpidon vaikutuksia laihtumiseen. Kaikki potilaat saivat samanlaisen koulutuksen laihduttamisesta, mikä käsitti 20 viikottaista ryhmäkokoontumista laihdutusspesialistin johdolla. Kaikille suositeltiin DASH-ruokavaliota, liikunnan lisäämistä ja energian määrän vähentämistä.

Tulokset

Henkilöt, jotka pitivät ruokapäiväkirjaa laihtuivat enemmän kuin ne, jotka eivät jaksaneet kirjata ylös ruuan käyttöään. Ne laihduttajat, jotka pitivät ruokapäiväkirjaa joka päivä tai vähintään kuutena päivänä viikossa laihtuivat noin 8 kiloa puolessa vuodessa, kun taas ne jotka eivät pitäneet lainkaan laihtuivat 4 kiloa. Tutkimuksen on tarkoitus kestää kolme vuotta ja onkin mielenkiintoista nähdä pysyvätkö tai lisääntyvätkö erot kirjaajien eduksi tutkimuksen lopussa.

Pohdinta

Tämä tutkimustulos vahvistaa edelleen käsitystä, että painopudotukseen ja muihinkin terveystoimenpiteisiin pätevät samat lainalaisuudet kuin muuhun elämään, esim. liiketalouteen. Tarkka analyysi tilanteesta (ruokapäiväkirja) ja jatkuva mittaaminen (lähes päivittäinen punnitus) kirjallisesti, antaa toteuttajalleen konkreettista palautetta toiminnasta ja ohjaa päämäärää kohden tehokkaammin kuin suulliset lupaukset ja ajatelmat.

Hollis JF et al. Weight loss during the intensive intervention phase of the weight-loss maintenance trial. Am J Prev Med. 2008;35(2):118-126.